Vietnamese-English Dictionary
◊ GA RA
◊ga ra
▫ noun
▪ garage
◦ chủ gara garage keeper
 êu ôi  ga  ga ra  ga tô   
Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN GA-RA?
◊ga-ra
▪ garage
Vietnamese-German Dictionary
◊ GA RA
◊ga ra
▪ [garage] Autowerkstatt, Garage, Reperaturwerkstatt
 eo đất  ga  ga ra  ga tô  gai 
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ GA RA
◊ga ra
▪ гараж
 ga  ga lẻ  ga ra  ga xép  ga-lê 
Vietnamese Dictionary
◊ GA RA
◊ga ra
▪ x. gara.
 ga-li  ga-men  ga ra  ga-ra  ga tô