German-Vietnamese Dictionary
◊ ILLUSTRIERUNG
◊die Illustrierung
▪ {illustration} sự minh hoạ, tranh minh hoạ, thí dụ minh hoạ, câu chuyện minh hoạ