English-Vietnamese Dictionary
◊ ISOLATION WARD
◊isolation ward
▫ danh từ
▪ khu cách ly những người bị bệnh truyền nhiễm