French-Vietnamese Dictionary
◊ TIGNASSE
◊tignasse
▫ danh từ giống cái
▪ tóc bù xù
▪ (thân mật) mái tóc, tóc
◦ Il la prend par la tignasse hắn nắm lấy tóc chị ta