French-Vietnamese Dictionary
◊ TRADITEUR
◊traditeur
▫ danh từ giống đực
▪ (tôn giáo, (sử học)) kẻ giao nộp sách thánh (để thoát chết), kẻ bội đạo