German-Vietnamese Dictionary
◊ WATSCHELN
◊watscheln
▪ {to toddle} đi chậm chững, đi khoan thai thong thả, sự đi chậm chạp
▪ {to waddle} đi núng nính, đi lạch bạch như vịt